Τηλ. Επικοινωνίας: 697 4111831

E-mail: info@psy-nickolaskaparis.com

Γίνονται συνεδρίες και από το Skype